lid worden

Om lid te worden van onze vereniging vul je onderstaand formulier volledig in.

 

Verklaring

Door dit formulier te ondertekenen, verklaar je:
▪ Te kunnen zwemmen;
▪ Een gezondheid te hebben die sportbeoefening toelaat;
▪ Fysieke gevoeligheid en blessures te zullen melden bij de instructeur;
▪ Ervan kennis genomen te hebben dat schade, geleden door deelname aan verenigingsactiviteiten of gebruik van verenigingsfaciliteiten, voor eigen risico is;
▪ Kennis te zullen nemen van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging en deze bepalingen te zullen naleven;
▪ Kennis te zullen nemen van de bepalingen in het Tuchtreglement van de KNRB (met hoofdstukken over sexuele intimidatie en matchfixing) en van het Nationaal Dopingreglement,
en deze bepalingen te zullen naleven.
▪ Kennis te nemen van de code ongewenste omgangsvormen van de KNRB en van RV De Kop en deze bepalingen te zullen naleven
▪ Ten minste één categorie vrijwilligerswerk te zullen kiezen;
▪ Bekend te zijn met de verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt (met name: deelname aan ledenparticipatie voor gemiddeld minimaal 3 uren per maand).

Gegevensbestanden en media

Wij maken je er op attent dat de gegevens die je via dit formulier verstrekt, zullen worden opgenomen in enkele elektronische gegevensbestanden. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het voeren van de ledenadministratie. De vereniging zal, behoudens aan de KNRB, My-Fleet en Mailchimp, in geen geval gegevens aan derden verstrekken. De contactgegevens worden ook
gepubliceerd op een uitsluitend voor medeleden toegankelijk gedeelte (Veilig boord) van de website www.rvdekop.nl.

Foto- en filmateriaal kunnen gebruikt worden voor promotie doeleinden. Indien men hier bezwaar tegen heeft kun je dit aangeven, zie ook onze privacyverklaring, welke op de website vermeldt staat
onder Privacy. Voor jeugdleden tot en met 16 jaar geldt dat ouders eerst schriftelijk toestemming hebben gegeven voor gebruik van foto-en film bestanden.

Ledenparticipatie

Leden nemen binnen De Kop een belangrijke plaats in. Alle werkzaamheden worden verricht door leden. Om te voorkomen dat met betrekking tot werkzaamheden teveel aan toeval en aan goede intenties wordt overgelaten en er sprake is van onevenwichtigheid, heeft De Kop een beleid ontwikkeld. Om onze vereniging goed te laten functioneren werken alle leden mee aan de taken die een goed geoliede vereniging op de been houden. Het is belangrijk dat leden de doelen kennen en deze onderschrijven en uitdragen. In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de organisatiedoelen
beschreven. De klussen worden serieus aangepakt onder leiding van een commissaris.

Ons ledenparticipatie beleid begint bij inzicht in de vaardigheden en competenties van de leden. Alle leden verbinden zich aan de verplichting om gemiddeld minimaal 3 uren per maand werkzaamheden te verrichten.
Uit onderstaand werkzaamheden kun je kiezen:

Je wordt benaderd door één van de bestuursleden. Deze zal je voorkeur bespreken en samen naar de mogelijkheden kijken voor inzet in de vereniging.

Voor de jeugd

RV de Kop wil ook de jeugdleden zoveel mogelijk betrekken bij het werk dat er is om leiding en
richting te geven aan de club, iedereen op de hoogte te houden, het materiaal in de vaart te houden, leuke activiteiten te organiseren en de kantine te bemannen en gezellig te houden. Jeugdleden spelen hierbij een belangrijke rol, want zij zijn bepalend voor de toekomst van de club.
Natuurlijk wordt van de jeugdleden niet verwacht dat zij op het niveau van volwassenen bijdragen aan
het reilen en zeilen van de club. Wel kunnen jeugdleden hun steentje bijdragen bij:

▪ Assisteren bij het opleiden van nieuwe jeugdleden en wedstrijden (roei instructie);
▪ Inspectie en onderhoud van de vloot (onderhoud);
▪ Onderhoud gebouw en terrein (onderhoud gebouwen en terrein);
▪ Kantinediensten, organiseren/invullen van leuke activiteiten (kantine- en evenementengroep);
▪ Communicatie naar de (jeugd)leden en actueel houden van de website (website/nieuwsbrief);

*Alle werkzaamheden gebeuren onder leiding van volwassenen.